پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
 

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲,۹۱۸,۰۳۸ نفر
۹,۴۱۸ نفر
۱۳,۱۲۲ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۰۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۰۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۳۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۳۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۹ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۶ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۱۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۱۴ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۶/۱۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۰۶ ۹   کاربر ۹   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۷ ۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱۸ ۷ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۱ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۶۱ ۹ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۴ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۳ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸۸ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۳ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۲ ۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۴۶ ۲۰ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۲ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۹ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۱ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۵ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۶ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۲ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۲ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۸ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۲۰ ۷ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۲۵۶,۲۴۲ ۴۴ %
DEU
DEU
۵۰۰,۸۵۶ ۱۸ %
ZZZ
ZZZ
۴۰۵,۶۵۳ ۱۴ %
USA
USA
۲۷۵,۰۳۳ ۱۰ %
ROM
ROM
۱۵۳,۷۶۲ ۵ %
CHN
CHN
۵۶,۴۳۴ ۲ %
RUS
RUS
۳۰,۸۴۲ ۱ %
GBR
GBR
۲۷,۱۴۹ ۱ %
BGR
BGR
۱۶,۷۰۲ ۱ %
NLD
NLD
۱۶,۳۸۱ ۱ %
PRT
PRT
۱۲,۷۵۸ ۰ %
FRA
FRA
۱۲,۳۳۶ ۰ %
UKR
UKR
۱۱,۷۹۶ ۰ %
DNK
DNK
۱۰,۵۳۱ ۰ %
CAN
CAN
۹,۳۴۷ ۰ %
ESP
ESP
۸,۹۵۳ ۰ %
LBN
LBN
۸,۶۹۸ ۰ %
IND
IND
۸,۵۵۳ ۰ %
GRC
GRC
۶,۹۴۵ ۰ %
HUN
HUN
۶,۵۱۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۳۰۱ ۳۲ %
Chrome
Chrome
۲۲۰ ۲۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۴۹ ۱۶ %
Mozilla
Mozilla
۱۳۹ ۱۵ %
Safari
Safari
۵۸ ۶ %
Other
Other
۵۸ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵ ۱ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 10 ۳۲۶ ۳۶ %
Linux ۲۸۰ ۳۱ %
XP ۱۴۹ ۱۶ %
Other ۷۸ ۹ %
Windows 7 ۶۲ ۷ %
iOS ۱۷ ۲ %
Vista ۲ ۰ %
Android ۲ ۰ %
Windows 8 ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
لوگوی بنادر و دریانوردی ۴
فوتبال ساحلی سازمان بنادر ۱
ریتا عطایی ۱