سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

اهداف برگزاری

 • توسعه انسانی ، سلامت جسمانی و بهداشت روانی  کارکنان ارگان های دریائی کشور
 •  ایجاد شادابی و رقابت در میان کارکنان شاغل در سازمان ها و ارگان های دریائی
 • گسترش ورزش های آبی و ساحلی در سراسر کشور به ویژه در مناطق ساحلی ایران
 • تعامل سازنده بین ارگان ها ، سازمان ها و شرکت های خدمات دریائی و بندری
 • ارتقاء سطح کیفی و کمی برگزاری مسابقات ارگان های دریائی
 • ترویج فرهنگ دریائی و حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار در منطقه
 • تعامل و همکاری با فدراسیون های ورزش های آبی و ساحلی جهت ظرفیت سازی بهینه و همچنین آمادگی لازم بمنظور برگزاری مسابقات
  بین المللی ارگان های دریائی
 • ایجاد شادابی و طراوت در میان مردم منطقه (محل برگزاری مسابقات)
 • افزایش ضریب امنیت و برخورداری از حس آرامش در منطقه
 • آشنائی آحاد کارکنان و خانواده بزرگ دریائیان به فعالیت های ورزشی در دو بخش آبی و ساحلی
 • توسعه محور شرق با افزایش همه جانبه زیر ساخت ها بمنظور رفع محرومیت و بیکاری
 • توجه بیشتر به منطقه آزاد چابهار و کمک به رونق تجاری، اقتصادی و گردشگری در منطقه